Administracja i finansowanie edukacji w Europie

Państwo

Litwa

Flaga Litwy jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: żółty, zielony i czerwony
Państwo: Litwa
Ludność 2012 (mln): 2,9
Język urzędowy: litewski
Domena internetowa: .lt
Kod telefoniczny: +370
Kod kraju: LT
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 18,0
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 99,1
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 0,9
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 24,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 24,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 86,9

W roku szkolnym 2005/06 99,5% uczniów uczęszczało do placówek publicznych finansowanych z budżetów administracji centralnej i terenowej. Prywatne placówki edukacyjne są utrzymywane przez swych założycieli. Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada za opracowywanie i wdrażanie polityki edukacyjnej oraz określa kryteria rozdziału środków finansowych. W 2002 r. wprowadzono nowy system finansowania szkół ogólnokształcących oparty na modelu kosztów jednostkowych (zgodnie z zasadą „pieniądze idą za uczniem”). Nowy system finansowania przewiduje, że część budżetu szkół ogólnokształcących, oprócz funduszy na „środowisko” szkoły (koszty bieżące i środki trwałe), funduszy celowych na realizację programów i projektów, funduszy od sponsorów itp., będzie opracowywana na podstawie „koszyka” ucznia (kosztów jednostkowych). Fundusze obliczane na podstawie „koszyka” ucznia przyznaje się gminom w postaci dotacji celowych. Są one przeznaczane na realizację polityki edukacyjnej zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, tj. wynagrodzenia kadry nauczycielskiej i pozostałych pracowników, zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych oraz realizację polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zadania w zakresie administracji i organizacji systemu edukacji wykonują władze centralne, regionalne lub lokalne oraz organy prowadzące poszczególne placówki, zależnie od rodzaju placówki.

Inspekcjami i nadzorem pedagogicznym nie zajmuje się formalnie niezależny podmiot prawny. Działania w tym zakresie są koordynowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na różnych szczeblach administracyjnych, zależnie od rodzaju placówki edukacyjnej. Obecnie trwają prace nad reformą zewnętrznej oceny działalności szkół.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności