Administracja i finansowanie edukacji w Europie

Państwo

Islandia

Flaga Islandii jest niebieskim prostokątem z dwoma nałożonymi na siebie krzyżami - białym i czerwonym
Państwo: Islandia
Ludność 2012 (mln): 0,3
Język urzędowy: islandzki
Domena internetowa: .is
Kod telefoniczny: +354
Kod kraju: IS
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,9
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 91,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 8,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 31,7
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 31,2
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 53,4

Prawną i polityczną odpowiedzialność za system edukacji ponosi islandzki Parlament, który wyznacza podstawowe cele systemu edukacji i administracyjne ramy jego funkcjonowania. Cały system edukacji, z wyjątkiem dwóch uczelni rolniczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa, podlega Ministerstwu Edukacji, Nauki i Kultury.

System edukacji został w dużej mierze zdecentralizowany zarówno pod względem zakresu zadań, jak i zakresu uprawnień decyzyjnych, co odzwierciedla ogólną tendencję w społeczeństwie islandzkim. Samorządy gminne odpowiadają za funkcjonowanie placówek przedszkolnych oraz szkół podstawowych i średnich I stopnia, natomiast władze państwowe prowadzą większość szkół średnich II stopnia i uczelni.

Organizacją kształcenia w Islandii zajmował się tradycyjnie sektor publiczny, w związku z czym w systemie szkolnym działa jedynie niewielka liczba placówek prywatnych. Niemal wszystkie szkoły prywatne otrzymują dotacje z funduszy publicznych.

Nie istnieje krajowy inspektorat oświaty, a ocena kształcenia i nadzór nad placówkami edukacyjnymi na wszystkich poziomach należą do zadań Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności