Administracja i finansowanie edukacji w Europie

Państwo

Malta

Maltańska flaga jest podzielona na 2 jednakowe pionowe pasy: biały i czerwony. W górnym narożniku białego pasa, flagę zdobi Krzyż Jerzego w czerwonym obramowaniu
Państwo: Malta
Ludność 2012 (mln): 0,4
Język urzędowy: maltański, angielski
Domena internetowa: .mt
Kod telefoniczny: +356
Kod kraju: MT
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 15,2
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 69,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 30,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 23,0
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 20,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 53,3


Learn English in Malta !
www.maltalingua.comKształcenie w placówkach państwowych jest bezpłatne od poziomu przedszkolnego do wyższego. Dzieciom w wieku obowiązku szkolnego (5-16 lat), które uczęszczają do szkół państwowych, zapewnia się bezpłatne podręczniki i transport. Sektor niepaństwowy dzieli się na szkoły wyznaniowe i szkoły niezależne. Wśród szkół wyznaniowych, które są w znacznej mierze dotowane przez państwo, dominują szkoły kościoła rzymsko-katolickiego. Szkoły wyznaniowe nie pobierają czesnego. Szkoły niezależne są zakładane przez osoby prywatne i fundacje rodziców. Państwo przyznaje również ulgi podatkowe rodzicom, których dzieci uczęszczają do tych szkół.

Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Zatrudnienia odpowiada za sprawy administracyjne i organizacyjne oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące wykorzystywania środków finansowych w szkołach państwowych. Zgodnie z przepisami, Minister Edukacji, Młodzieży i Zatrudnienia lub jego przedstawiciel jest również uprawniony do nadzorowania szkół niepaństwowych. Wdrażaniem polityki Ministerstwa zajmuje się Wydział Edukacji, stanowiący agendę władz centralnych. Wydział odpowiada za edukację na poziomach od przedszkolnego do końca kształcenia obowiązkowego. Na Malcie nie istnieje odrębny inspektorat oświatowy. Nadzór pedagogiczny sprawują doradcy pedagogiczni w Wydziale Edukacji, którzy zapewniają również wsparcie i udzielają wskazówek nauczycielom oraz kadrze kierowniczej szkół. Samorządom lokalnym nie przekazano jeszcze zadań edukacyjnych. Kształcenie na poziomie średnim II stopnia/policealnym prowadzą następujące placówki: Junior College, Malta College of Arts, Science and Technology oraz Institute of Tourism Studies. Pierwsza placówka prowadzi kształcenie ogólne/akademickie, a pozostałe dwie - kształcenie o profilu zawodowym/technicznym. Są to placówki autonomiczne/mające osobowość prawną, które podlegają ministerstwu edukacji. Studia wyższe są prowadzone w University of Malta. Uczniowie szkół średnich II stopnia/policealnych i studenci uniwersytetu otrzymują stypendia socjalne.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności