Administracja i finansowanie edukacji w Europie

Państwo

Grecja

Grecka flaga jest podzielona na 9 ułożonych na przemian poziomych pasów: 5 niebieskich i 4 białe. W lewym górnym rogu umieszczony jest biały krzyż na niebieskim tle
Państwo: Grecja
Ludność 2012 (mln): 10,7
Język urzędowy: grecki
Domena internetowa: .gr
Kod telefoniczny: +30
Kod kraju: EL
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,7
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 93,9
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 6,1
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 18,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 19,2
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 83,4

W roku szkolnym 2009/10 93,64% uczniów szkół podstawowych i średnich uczęszczało do szkół publicznych. Prywatne szkoły nie są dotowane, ich działalność jest finansowana z dochodów własnych. Prywatne szkoły podstawowe i średnie są nadzorowane i wizytowane przez Ministerstwo Edukacji, Uczenia się przez Całe Życie i Spraw Religijnych. Nie istnieją prywatne szkoły wyższe.

Nadzór administracyjny jest skoncentrowany na poziomie centralnym, ale w ostatnich latach podjęto działania w celu przekazania pewnych zadań szczeblowi regionalnemu. Ministerstwo Edukacji, Uczenia się przez Całe Życie i Spraw Religijnych opracowuje i wdraża przepisy, zarządza funduszami, koordynuje i nadzoruje własne działania, zatwierdza programy nauczania dla szkół podstawowych i średnich oraz mianuje nauczycieli. Istnieje 13 Regionalnych Urzędów ds. Edukacji nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji wdrażających politykę edukacyjną oraz koordynujących współpracę pomiędzy instytucjami lokalnymi i instytucjami na poziomie centralnym. Urzędy są odpowiedzialne za administrację i nadzór nad innymi placówkami edukacyjnymi w swoim regionie, jak również za koordynację działań lokalnych doradców szkolnych.

Na kolejnym poziomie administracji funkcjonują urzędy edukacyjne w prefekturach i dystryktach, które zapewniają wsparcie administracyjne, nadzorują funkcjonowanie obwodów szkolnych i koordynują współpracę między szkołami.

Dyrektorzy szkół kierują pracą szkół w zakresie administracji i nauczania, koordynują pracę nauczycieli, udzielają im wsparcia merytorycznego i organizują doskonalenie zawodowe.

Rada pedagogiczna zajmuje się wdrażaniem regulacji dotyczących programów nauczania oraz monitorowaniem frekwencji i dyscypliny w szkole. Komitety szkolne, w skład których wchodzą przedstawiciele rodziców i środowiska lokalnego, zarządzają funduszami na ogrzewanie, oświetlenie, remont i wyposażenie szkoły.

Urzędy ds. Edukacji są odpowiedzialne za monitorowanie działania szkól w swoim regionie. Zgodnie z obowiązującą legislacją ocena pracy szkół powinna odbywać się na szczeblu lokalnym, a rada pedagogiczna danej szkoły jest zobowiązana do opracowania raportu ewaluacji wewnętrznej. Raporty regionalne dotyczące ewaluacji pracy szkół w danym regionie są przygotowywane przez regionalne władze edukacyjne.

Uczelnie są finansowane przez władze centralne. Są to instytucje samorządne, podległe Ministerstwu Edukacji.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności