Administracja i finansowanie edukacji w Europie

Państwo

Estonia

Estońska flaga jest podzielona na 3 poziome pasy: niebieski, czarny i biały
Państwo: Estonia
Ludność 2012 (mln): 1,3
Język urzędowy: estoński
Domena internetowa: .ee
Kod telefoniczny: +372
Kod kraju: EE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,9
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 96,3
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 3,7
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 25,9
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 22,5
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 83,2

Większość uczniów uczęszcza do szkół publicznych finansowanych przez państwo: w roku szkolnym 2010/11 94% uczniów uczęszczało do szkół gminnych, 2% do szkół państwowych, a 4% do szkół prywatnych. Szkoły prywatne należą do osób fizycznych lub prywatnych osób prawnych. Koszty wynagrodzeń nauczycieli i podręczników są pokrywane przez budżet państwa, natomiast w szkołach prywatnych uczniowie płacą czesne. Wszystkie zajęcia pozaszkolne wykraczające poza obowiązkowy program nauczania w szkołach państwowych, gminnych i prywatnych są finansowane przez samorząd lokalny lub rodziców.

Ogólnokrajowe standardy kształcenia na różnych poziomach ustala rząd Republiki (Vabariigi Valitsus). Ministerstwo odpowiada za opracowywanie i wdrażanie polityki edukacyjnej oraz nadzoruje szkoły obowiązkowe i średnie na szczeblu krajowym. Samorządy okręgów (maavalitsus) nadzorują na szczeblu regionalnym placówki przedszkolne i szkoły oraz zapewniają w pewnym zakresie poradnictwo i opiekę psychologiczną, natomiast samorządy lokalne (vallavalitsus, linnavalitsus) prowadzą placówki przedszkolne, szkoły obowiązkowe i średnie.

Przeprowadzanie szkolnych inspekcji należy do zadań departamentu ds. monitorowania (valishindamise osakond) w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz inspektorów z wydziałów edukacji samorządów okręgowych. Szkolnictwo wyższe podlega kontroli rządu Republiki.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności