Administracja i finansowanie edukacji w Europie

Państwo

Słowenia

Flaga Słowenii ma 3 poziome pasy w kolorach: białym, niebieskim i czerwonym. U góry znajduje się słoweński herb
Państwo: Słowenia
Ludność 2012 (mln): 2,1
Język urzędowy: słoweński
Domena internetowa: .si
Kod telefoniczny: +386
Kod kraju: SI
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 18,5
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 98,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 1,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,0
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 89,1

Większość uczniów kształcących się na poziomie podstawowym, średnim I stopnia i średnim II stopnia uczęszcza do szkół publicznych (99,4%), które są zakładane i w całości finansowane przez państwo oraz samorządy lokalne. Szkoły prywatne, które są zakładane przez organizacje niepubliczne i realizują programy zatwierdzane przez państwo, są dotowane przez państwo (od 85% do 100%). W roku szkolnym 2002/2003 istniało 811 publicznych szkół powszechnych (poziomi podstawowy i średni I stopnia) i 1 prywatna szkoła powszechna (Waldorf) oraz 138 publicznych i 5 prywatnych szkół średnich II stopnia dla młodzieży.

Zadania administracyjne są rozdzielone między władze krajowe, władze lokalne i szkoły. Istniejące wcześniej Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu zostało podzielone (na początku 2005 r.) na dwa nowe ministerstwa: Ministerstwo Edukacji i Sportu oraz Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki. Ministerstwo Edukacji i Sportu odpowiada za opracowywanie polityki oświatowej, procedury inspekcji, rozdział funduszy oraz wdrażanie przepisów i decyzji administracyjnych dotyczących placówek przedszkolnych, szkół podstawowych i średnich. Władze lokalne (obcinski sveti) odpowiadają za administrowanie placówkami przedszkolnymi i szkołami powszechnymi. Rady szkolne (sveti sol) odgrywają istotną rolę w procesie decentralizacji administracji. Prowadzenie inspekcji w oświacie należy do zadań Krajowego Inspektoratu ds. Edukacji i Sportu (Inspektorat Republike Slovenije za solstvo in sport), który podlega Ministerstwu Edukacji i Sportu. Za szkolnictwo wyższe odpowiada Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSZOP
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności