Administracja i finansowanie edukacji w Europie

Państwo

Słowacja

Flaga Słowacji jest podzielona na 3 poziome pasy: biały, niebieski i czerwony. Z lewej strony flagi znajduje się herb Słowacji
Państwo: Słowacja
Ludność 2012 (mln): 5,4
Język urzędowy: słowacki
Domena internetowa: .sk
Kod telefoniczny: +421
Kod kraju: SK
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,5
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 91,2
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 8,8
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 23,8
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,7
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 93,2

Większość uczniów i studentów (w roku szkolnym 2009/10 było to 92,4% ogółu uczniów i studentów kształcących się w pełnym wymiarze na poziomie od edukacji przedszkolnej do szkolnictwa wyższego) uczęszczała do placówek publicznych, które są organizowane i prowadzone bezpośrednio przez władze publiczne. Szkoły wszystkich fundatorów (publiczne, prywatne, kościelne), które zapewniają edukację przygotowującą uczniów i studentów do przyszłej pracy otrzymują fundusze z działu budżetowego Ministerstwa Edukacji Republiki Słowackiej.

Zakres kompetencji, organizacja i zadania organów administracji państwowej, gmin, regionów i organów samorządowych w dziedzinie edukacji (z wyjątkiem szkolnictwa wyższego), są określone w Ustawie nr 596/2003 Kodeksu funkcjonowania administracji państwowej i samorządu w dziedzinie edukacji. Od 1 stycznia 2004 r. obowiązuje Ustawa nr 597/2003 o finansowaniu szkół podstawowych i średnich oraz placówek edukacyjnych, której podstawę stanowią normatywne koszty kształcenia w przeliczeniu na 1 ucznia.

Ministerstwo Edukacji Republiki Słowackiej, jako organ centralny administracji państwowej, kieruje pracami administracji państwowej w dziedzinie edukacji i sprawdza ich wykonanie. Ministerstwo podejmuje przede wszystkim decyzje w sprawie sieci placówek edukacyjnych, ustala zasady kierowania działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkół oraz opracowuje projekty aktów prawnych i koncepcje rozwoju systemu edukacji.

Na szczeblu regionalnym administrację ogólną reprezentuje 8 regionalnych urzędów oświatowych. Mają one tę samą siedzibę i taki sam terytorialny zakres kompetencji jak samorządy regionalne. Sprawy związane z ogólną administracją na szczeblu lokalnym leżą w kompetencjach gmin.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność za organizację szkół i gospodarowanie środkami finansowymi, uprawnienia decyzyjne posiadają jedynie poszczególne placówki mające osobowość prawną. Obecnie wszystkie szkoły podstawowe i średnie posiadają osobowość prawną.

Za przeprowadzanie inspekcji w placówkach edukacyjnych, nadzór nad nauczycielami i zewnętrzną ocenę szkół odpowiadają wyłącznie inspektorzy państwowi.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności