Administracja i finansowanie edukacji w Europie

Państwo

Bułgaria

Flaga Bułgarii jest podzielona na 3 poziome pasy: biały, zielony, czerwony
Państwo: Bułgaria
Ludność 2012 (mln): 7,3
Język urzędowy: bułgarski
Domena internetowa: .bg
Kod telefoniczny: +359
Kod kraju: BG
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 15,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 97,7
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 2,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 19,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 17,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 84,4

Prawie wszyscy uczniowie (99,58%) uczęszczają do szkół publicznych, które są bezpośrednio nadzorowane i prowadzone przez władze publiczne i finansowane przez państwo.

Administracja oświatowa jest podzielona na cztery szczeble: krajowy, regionalny, gminny i szkolny. Ministerstwo Edukacji i Nauki określa i realizuje krajową politykę edukacyjną oraz planuje i organizuje działania związane z rozwojem edukacji, przygotowując długofalowe programy i projekty wdrożeniowe. Organy gminne odpowiedzialne za edukację, które należą do struktury krajowej, uczestniczą w realizacji gminnej polityki edukacyjnej i odpowiadają m.in. za kształcenie obowiązkowe uczniów w wieku do 16 lat, edukację przedszkolną i finansowanie. Autonomia szkół została w ostatnich latach znacznie rozszerzona. Zadaniem organów administracyjnych szkół, którymi są rada pedagogiczna, zarząd i dyrektorzy szkół, jest zadbanie o to, by szkoła spełniała niezbędne wymogi w zakresie dydaktyki, organizacji, metodyki, administracji i zarządzania. Przeprowadzaniem inspekcji w szkołach i opracowywaniem ich wyników zajmują się odpowiednie władze, tj. Ministerstwo Edukacji i Nauki, inspektoraty regionalne, dyrektorzy szkół i ich asystenci.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności