Administracja i finansowanie edukacji w Europie

Państwo

Irlandia

Flaga Irlandii ma 3 pionowe pasy: zielony, biały i pomarańczowy
Państwo: Irlandia
Ludność 2012 (mln): 4,6
Język urzędowy: irlandzki, angielski
Domena internetowa: .ie
Kod telefoniczny: +353
Kod kraju: IE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,3
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 99,4
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 0,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 26,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 24,2
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 88,0

W roku szkolnym 2001/02 ok. 98% uczniów/studentów kształcących się w pełnym wymiarze uczęszczało do szkół sektora publicznego, a 2% do niedotowanych szkół prywatnych (które są utrzymywane i nadzorowane przez organizacje pozarządowe i nie otrzymują środków finansowych z sektora publicznego).

Irlandzkie szkoły podstawowe i średnie stanowią w większości własność prywatną, ale są finansowane przez państwo. Wprawdzie szkoły należą do organizacji prywatnych (głównie wspólnot religijnych) i są zarządzane lokalnie, koszty wynagrodzeń nauczycieli oraz koszty inwestycyjne/bieżące są niemal w całości pokrywane przez państwo.

Do 1998 r. nie istniał akt prawny regulujący funkcjonowanie systemu edukacji na poziomie podstawowym i średnim. W grudniu 1998 r. uchwalono Ustawę o oświacie, która stanowi prawną podstawę funkcjonowania szkolnictwa podstawowego i średniego. Uniwersytety i inne uczelnie są instytucjami autonomicznymi, funkcjonującymi na podstawie odrębnych ustaw.

Przeprowadzanie inspekcji w szkołach należy do zadań Inspektoratu Ministerstwa Edukacji i Nauki (Department of Education and Science Inspectorate).źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności