Struktura uczących się i język nauczania

Państwo

Norwegia

Flaga Norwegii ma niebiesko-biały krzyż skandynawski umieszczony na czerwonym tle
Państwo: Norwegia
Ludność 2012 (mln): 5,0
Język urzędowy: norweski
Domena internetowa: .no .sj .bv
Kod telefoniczny: +47
Kod kraju: NO
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 18,2
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 95,6
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 4,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 25,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 26,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 71,1

W styczniu 2011, 38 % populacji stanowiły osoby w wieku 0-29 lat. Na koniec roku 2010 ponad 277 000 dzieci było objętych wczesną opieką i edukacją. W roku szkolnym 2010/11 kształceniem obowiązkowym (klasy I - X) było objętych 616 000 uczniów, co stanowi niemal 100% populacji w grupie wiekowej 6-16 lat. W szkolnictwie średnim II stopnia kształci się 192 900 uczniów, 34 300 przysposabia się do pracy. W październiku 2010 odnotowano liczbę 24 300 studentów w kraju oraz 13 500 studentów kształcących się zagranicą .

W Norwegii istnieją trzy urzędowe języki Bokmal, Nynorsk i Sami (lapoński); decyzję o tym, którego języka używa się w szkołach, podejmują gminy. Na obszarach, na których mówi się językiem lapońskim, języka tego używa się również w szkołach.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności