Struktura uczących się i język nauczania

Państwo

Łotwa

Flaga Łotwy jest prostokątem w kolorze czerwonym z białym pasem
Państwo: Łotwa
Ludność 2012 (mln): 2,0
Język urzędowy: łotewski
Domena internetowa: .lv
Kod telefoniczny: +371
Kod kraju: LV
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,5
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 98,8
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 1,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 23,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 79,9

W 2004 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 872 981 (37,6% ludności). W roku szkolnym 2003/04 do podstawowych i średnich szkół ogólnokształcących (przedział wiekowy: 7-19 lat) uczęszczało 327 358 dzieci i młodzieży, a kształceniem obowiązkowym, obejmującym poziom podstawowy i średni I stopnia, było objętych 260 612 uczniów na Łotwie. Do szkół publicznych finansowanych przez władze centralne lub samorządy lokalne uczęszczało 324 532, tj. 99,1%, a do szkół prywatnych - 2 826, tj. 0,9%, dzieci i młodzieży.

Urzędowym językiem nauczania w szkołach publicznych jest język łotewski. Obywatele innych państw mieszkający na Łotwie mają jednak prawo do nauki w innych językach: w szkołach prywatnych lub szkołach publicznych realizujących programy kształcenia mniejszości. W roku szkolnym 2003/04 nauczanie w innych językach prowadzono dla 29,7% uczniów szkół ogólnokształcących.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności