Struktura uczących się i język nauczania

Państwo

Grecja

Grecka flaga jest podzielona na 9 ułożonych na przemian poziomych pasów: 5 niebieskich i 4 białe. W lewym górnym rogu umieszczony jest biały krzyż na niebieskim tle
Państwo: Grecja
Ludność 2012 (mln): 10,7
Język urzędowy: grecki
Domena internetowa: .gr
Kod telefoniczny: +30
Kod kraju: EL
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,7
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 93,9
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 6,1
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 18,6
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 19,2
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 83,4

Na początku roku szkolnego 2009/10 w kształceniu obowiązkowym publicznym i prywatnym (szkoły podstawowe i średnie I stopnia) brało udział odpowiednio 1 051 297 i 75 828 uczniów. W styczniu 2009 osoby uczące się (3 638 200) stanowiły 32.3% ludności w wieku od 0 do 29 lat.

Językiem nauczania na wszystkich poziomach jest język grecki. Jeśli chodzi o mniejszość muzułmańską, to w szkołach przez nią prowadzonych naucza się zarówno w języku greckim, jak i tureckim.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 04

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności