Struktura uczących się i język nauczania

Państwo

Finlandia

Fińska flaga posiada niebieski krzyż na białym tle. Kolor niebieski symbolizuje liczne jeziora, a biały - śniegi
Państwo: Finlandia
Ludność 2012 (mln): 5,4
Język urzędowy: fiński, szwedzki
Domena internetowa: .fi
Kod telefoniczny: +358
Kod kraju: FI
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 20,4
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 93,0
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 7,0
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 24,7
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 26,,1
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 84,2

W 2009 r. kształceniem obowiązkowym było objętych 532 000 uczniów. Odsetek osób w wieku 0-29 lat wynosił 35,2% (2010). Finlandia ma dwa języki urzędowe: fiński i szwedzki. Do szkół powszechnych (obejmujących poziom szkoły podstawowej i średniej I stopnia) i średnich II stopnia, w których językiem nauczania jest język szwedzki, uczęszcza ok. 6% uczniów. Obydwie grupy językowe mają swe placówki - od placówek edukacji przedszkolnej po instytucje szkolnictwa wyższego. Oprócz tego istnieją placówki edukacyjne, w których wszystkie zajęcia - lub przynajmniej część zajęć - prowadzi się w języku obcym (najczęściej w języku angielskim). W tych rejonach, w których używa się języka lapońskiego, władze lokalne są również zobowiązane do organizowania kształcenia w tym języku. Ponadto władze starają się zapewnić możliwości kształcenia mniejszości romskiej i innym mniejszościom etnicznym oraz osobom posługującym się językiem migowym.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności