Struktura uczących się i język nauczania

Państwo

Estonia

Estońska flaga jest podzielona na 3 poziome pasy: niebieski, czarny i biały
Państwo: Estonia
Ludność 2012 (mln): 1,3
Język urzędowy: estoński
Domena internetowa: .ee
Kod telefoniczny: +372
Kod kraju: EE
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,9
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 96,3
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 3,7
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 25,9
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 22,5
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 83,2

1 stycznia 2011 r. liczba osób w wieku do 29 lat wynosiła 473 341 (35,3% ludności), a w wieku objętym kształceniem obowiązkowym (7-16 lat) - 125 725. Językiem nauczania jest język estoński, oficjalny język narodowy, lub rosyjski. Na początku roku szkolnego 2010/11 istniało 463 szkół obowiązkowych i gimnazjów (jednolita struktura) z językiem estońskim jako językiem nauczania, 62 szkół obowiązkowych i gimnazjów z językiem rosyjskim oraz 36 szkół, w których lekcje były prowadzone w języku estońskim i innym (rosyjskim, angielskim, fińskim) oraz dwie szkoły z wykładowym językiem angielskim. W roku szkolnym 2009/10, w szkolnictwie zawodowym szkoły z wykładowym językiem rosyjskim obejmowały 25,05% ogółu uczniów; w szkolnictwie wyższym język estoński był językiem wykładowym dla 90,2% studentów, język rosyjski dla 7,9% studentów, a język angielski dla 1,85% studentów.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 11

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności