Struktura uczących się i język nauczania

Państwo

Czechy

Flaga Czech biało czerwona z niebieskim trójkątem
Państwo: Czechy
Ludność 2012 (mln): 10,5
Język urzędowy: czeski
Domena internetowa: .cz
Kod telefoniczny: +420
Kod kraju: CZ
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,7
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 93,7
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 6,3
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 21,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 20,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 91,9

W 2010 roku liczba osób w wieku do 29 lat wynosiła 3 539 297 (33,6% populacji kraju, która wynosiła 10 532 770). Liczba dzieci w wieku objętym obowiązkowym kształceniem (od 6 do 15 lat) wynosiła 834 721 (7,092% ludności).

Urzędowym językiem nauczania jest język czeski. Jedynie polska mniejszość jest na tyle liczna i skoncentrowana, żeby mieć własne szkoły. W roku szkolnym 2010/11 istniało 25 przedszkoli, 21 szkół powszechnych (zapewniających powszechne kształcenie obowiązkowe) oraz 3 szkoły średnie II stopnia (1 ogólnokształcąca i 2 techniczne), w których językiem nauczania jest język polski.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności