Struktura uczących się i język nauczania

Państwo

Węgry

Węgierska flaga to prostokąt podzielony na trzy poziome pasy w kolorach: czerwonym, białym i zielonym. Symbolizują one odpowiednio: siłę, wiarę i nadzieję
Państwo: Węgry
Ludność 2012 (mln): 9,9
Język urzędowy: węgierski
Domena internetowa: .hu
Kod telefoniczny: +36
Kod kraju: HU
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 17,6
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 86,9
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 13,1
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,2
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 84,0

W 2009 r. populacja Republiki Węgierskiej wynosiła 10 031 000 osób. Liczba osób w wieku 0-29 lat wynosiła 3 726 844 (w wieku 0-14: 1 575 057, w wieku 15-29: 2 151 787), co stanowi 37% ludności. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia przez ucznia 18 roku życia. W roku szkolnym 2009/2010 775 000 uczniów było objętych kształceniem w szkołach podstawowych i kształceniem na poziomie szkoły średniej I stopnia oraz 513 000 kształceniem na poziomie szkoły średniej II stopnia. Na Węgrzech ostatni rok edukacji przedszkolnej jest obowiązkowy. Do przedszkola uczęszc za 328 000 dzieci: 91 000 5-letnich i 69 000 6-letnich. 83,5% dzieci uczęszcza do przedszkola między 3 a 6 rokiem życia.

Urzędowym językiem nauczania jest język węgierski. Oficjalnie uznane mniejszości etniczne i narodowe (np. Niemcy, Rumuni, Słoweńcy, Serbowie, Chorwaci i Grecy) uczęszczają do publicznych szkół dla mniejszości, w których ich język jest pierwszym lub drugim językiem nauczania.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
boks_2019_2020.jpg
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności