studentnews.pl
Akademicki Związek Sportowy CM UJ w Krakowie - Powrót do wpisu
Akademicki Związek Sportowy CM UJ w Krakowie
30-690 Kraków
ul. Badurskiego 19
tel./fax (0-12)658-11-58