studentnews.pl
Prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk z UG w ministerialnym zespole doradczym dot. COVID-19 - Powrót do wpisu
Prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk z UG w ministerialnym zespole doradczym dot. COVID-19
Zgodnie z zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego został powołany Zespół doradczy do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, którego członkiem została prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów w Instytucie Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego.