Podwójne opodatkowanie

W ostatnim czasie pojawiło się w prasie i w internecie dużo informacji na temat podwójnego opodatkowania Polaków pracujących w Holandii i Anglii. Okazuje się, że diabeł nie taki straszny jak go malują. Chcielibyśmy przybliżyć nieco tą problematykę, jak również podpowiedzieć jak postępować, aby niepotrzebnie nie płacić dwa razy podatku.

 

Generalnie wszystkie osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce (obywatelstwo jest bez znaczenia) muszą, zgodnie z prawem, płacić w Polsce podatki od całości swoich dochodów, bez względu na to, gdzie je osiągnęły i rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym z pieniędzy zarobionych poza Polską. Muszą po prostu złożyć do 30 kwietnia PIT-36 za rok poprzedni.

Jednakże mają oni prawo do różnego rodzaju zwolnień, odliczeń i ulg. Poprawne ich wykorzystanie spowoduje, że prawie każdy pracujący za granicą nie będzie musiał nic dopłacać do polskiego Urzędu Skarbowego. Jak to zrobić?

Przede wszystkim należy wykorzystać zwolnienie z opodatkowania 30 diet. Czyli od zsumowanego dochodu zagranicznego i polskiego należy odjąć 1260 Euro (dla pracujących np. w Holandii) lub 960 Funtów (dla pracujących np. w Anglii).

Po drugie, jeżeli wykonywało się pracę na podstawie umowy o pracę, należy odliczyć koszt uzyskania przychodu w wysokości 102, 25 zł za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy pracy.

Po trzecie i chyba najważniejsze, na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania od podatku obliczonego wg polskiej skali podatkowej od zsumowanego dochodu zagranicznego i polskiego można odliczyć podatki zapłacone podczas pobytu w Holandii bądź Anglii. Są to kwoty uwidocznione w dokumentach Jaaropgave w pozycji loonbelasting lub loonheffing (w przypadku Holandii) oraz w dokumentach P45 lub P60 w pozycji Tax paid (w przypadku Anglii).

 

Dla zdecydowanej większości naszych rodaków zastosowanie tych odliczeń wystarczy, aby w rocznym rozliczeniu podatkowym nie wystąpił obowiązek dopłacania podatków w Polsce. Tylko osoby, które pracowały cały rok za granicą i dobrze zarabiały muszą się liczyć z ewentualna dopłatą do polskiego fiskusa.

 

Umowy w sprawie unikania podwójnego opadatkowania

·        Wielka Brytania (plik PDF)

·        Holandia (plik PDF)

·        Irlandia (plik PDF)

·        Niemcy (plik PDF)

 

Zgodnie z prawem trzeba się rozliczyć przed polskim Urzędem Skarbowym z dochodów osiąganych za granicą.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 i art. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r.) osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium RP, muszą płacić podatek od całości swoich dochodów bez względu na to gdzie te dochody osiągnęły – jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Trzeba złożyć roczne rozliczenie PIT 36. Za niewykazanie dochodów bądź niezłożenie zeznania podatkowego grozi grzywna.

Ponieważ osoby pracujące za granicą rozliczają się również z miejscowym urzędem, w celu uniknięcia sytuacji, w której dana osoba będzie zmuszona zapłacić podatek od tej samej kwoty dwukrotnie, Polska podpisała z każdym z krajów Unii Europejskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W uproszczeniu umowy te pozwalają na odliczenie podatku, który zapłaciło się za granicą od kwoty, którą należy zapłacić w Polsce.

 

Czy mam miejsce zamieszkania w Polsce czy nie?

W przypadku uzyskiwania przez osobę fizyczną dochodów z zagranicy zasady opodatkowania zależą od miejsca zamieszkania. Jest to miejsce, w którym podatnik przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jeżeli osoba nie przebywa za granicą z zamiarem stałego pobytu, pragnie powracać czy powrócić do kraju, tzn. że mieszka w Polsce. Taka definicja znajduje się w art. 25 Kodeksu cywilnego i taką stosuje się w sprawach podatkowych.

O miejscu zamieszkania w Polsce mogą (choć w zasadzie nie muszą) świadczyć również takie fakty, jak:

·      fakt zameldowania w Polsce;

·       określenie miejsca zamieszkania w Polsce zgłoszone w ewidencji podatników (NIP-3); określanie miejsca zamieszkania w Polsce w innych oświadczeniach składanych dla celów urzędowych (np. w celach paszportowych);

·       regularne powroty do miejsca zamieszkania w Polsce w celu spotkania z rodziną;

·       dość długi okres przebywania w Polsce jak na zdecydowany brak miejsca zamieszkania w kraju

·       majątek: zakup nieruchomości i ruchomości w kraju, przelewanie wynagrodzenia na rachunek bankowy w Polskim banku, dokonywanie innych inwestycji w Polsce.

 

Każda z ww. okoliczności sama nie przesądza, iż miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce, i że dochody powinny zostać opodatkowane w Polsce. Niemniej jednak grupa takich okoliczności może stanowić przesłankę do uznania, iż miejsce zamieszkania podatnika istotnie znajduje się w Polsce. Rada - jeżeli nawet z okoliczności wynikać może, że dotychczas miejsce zamieszkania znajdowało się w Polsce, a miejsce pobytu (choć długotrwałego) - za granicą, to warto chociaż zmienić sposób postępowania i uratować przed podwójnym opodatkowaniem dochody na przyszłość .

W praktyce oznacza to, że osoba która sprzedała dom, zrezygnowała z pracy i wraz z rodziną wyjechała za granicę na stałe, nie będzie rozliczać się w polskim urzędzie skarbowym, gdyż za jej miejsce zamieszkania zostanie uznane państwo do którego wyjechała. Będzie jedynie musiała rozliczyć się przed wyjazdem z dotychczasowych dochodów. Należy pamiętać, aby wyjazdem złożyć w polskim urzędzie skarbowym NIP-3 z informacją o nowym miejscu zamieszkania za granicą. Natomiast jeśli wyjazd danej osoby będzie o charakterze czasowym, a w Polsce zostanie jej rodzina czy dom, dla urzędu skarbowego będzie osobą zamieszkałą w Polsce wtedy trzeba się rozliczyć z zarobków zagranicznych.

 

 

Jak płacić?

Wielka Brytania, Holandia i USA

Metoda proporcjonalnego odliczenia – gorsza dla podatnika.

Należy zsumować dochody osiągnięte w Polsce oraz dochody z pracy zagranicą przeliczone na złotówki według kursu banku, w którym podatnik ma konto lub średniego kursu NBP. Następnie oblicza się należny podatek według skali podatkowej i odejmuje od niego podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii, Holandii lub USA.

 

Niemcy, Irlandia

Metoda wyłączenia z progresją – lepsza dla podatników.

Zgodnie z tą metodą dochód uzyskany za granicą jest w Polsce zwolniony od podatku, ale będzie on brany pod uwagę przy obliczaniu w jakim progu podatkowym są dochody danej osoby. Zapłacimy wówczas tylko podatek od dochodu uzyskanego w Polsce, co oznacza, że nie będziemy musieli rozliczać się z polskim urzędem, jeśli pracowaliśmy tylko za granicą.

 

Odliczenia: od dochodu osiągniętego za granicą można odliczyć kwotę równą równowartości 30 diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, a jej wielkość zależy od kraju w którym dana osoba pracowała (42 euro dziennie lub 32 Funty dziennie, więc razem można odliczyć 1260 euro lub 960 Funty).

 

Jeżeli chcesz skorzystać z usług Euro-tax, masz pytania w sprawie rozliczenia podatku za pracę za granicą, szukasz formularzy, przejdź na stronę naszego partnera ››

 

 

 

Wrocław 50-541
Jesteśmy jedną z najtańszych firm w Polsce !!! Firma Tax-Pol od wielu lat jest liderem na rynku polskim oferując zwrot podatku z Holandii, Niemiec, Belgii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii, USA, Kanady.
Rozliczamy także wszelkiego rodzaju dodatki/zasiłki.
Zaufało nam już tysiące klientów.
Wypełnij FORMULARZ on-line, a będzie taniej 5%!
Wszyscy, którzy legalnie pracowali za granicą są uprawnieni do zwrotu podatku. Działamy na rynku od 1999 roku, dlatego nasze 8 letnie doświadczenie w odzyskiwaniu podatku to gwarancja dla Państwa, że nasze usługi są realizowane szybko i profesjonalnie. Obecnie rozliczamy zwrot podatku z następujących krajów: Wielka Brytania, Irlandia, USA i Holandia.
Najważniejsza propozycja TEE, to WORK UK. Jest to program edukacyjny skierowany do studentów, absolwentów i wszystkich młodych osób pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, które znają język angielski na poziomie komunikatywnym i planują wyjazd do Wielkiej Brytanii w celu odbycia płatnych / niepłatnych praktyk zawodowych w sektorze hotelarsko - gastronomicznym.
Słowo Au Pair pochodzi z francuskiego terminu tłumaczonego jako "on par" czyli "na równi". Jako au pair jesteś goszczona w domu amerykańskiej rodziny i pomagasz opiekować się ich dziećmi. Będziesz pracować do 45 godzin w tygodniu, towarzysząc dzieciom w każdym aspekcie ich życia, pomagając im przygotować się do szkoły, zawożąc na różne zajęcia czy czytając bajki na dobranoc.
Uczelnie zamiast kończyć kształcenie tradycyjnym dyplomem, powinny wyposażyć absolwenta w swego rodzaju biznesplan, dzięki któremu uruchomi własną działalność gospodarczą - ocenił podczas czwartkowej debaty nt. zatrudnienia młodych wiceminister pracy Jacek Męcina.
Zatrudnienie: mobilność pracowników pomoże sprostać wyzwaniom związanym z kwalifikacjami siły roboczej i wyzwaniom demograficznym w UE.
Brak perspektywy awansu, chęć samorealizacji oraz słabe warunki finansowe – takie powody zmiany pracy wskazali Polacy zapytani przez Millward Brown na zlecenie Work Service S.A. Z badania wynika także, że najczęściej kandydaci zamierzają szukać nowego miejsca zatrudnienia przez znajomych (73%), przeglądając ogłoszenia (62%) oraz samodzielnie wysyłając aplikacje do firm (60%). Z kolei aż 64% zapytanych pracodawców planuje prowadzić rekrutacje przez własny dział HR, 43% przez Urzędy Pracy, a co piąta firma zamierza skorzystać z usług agencji doradztwa personalnego.
Ambitni pracoholicy czy ludzie z aspiracjami? Oszczędni materialiści czy świetni rynkowi gracze? Rozważni inwestorzy czy rekiny biznesu? Opinie o Poznaniakach bywają kontrowersyjne, ale ekonomiści nie mają wątpliwości – w stolicy Wielkopolski kwitnie przedsiębiorczość. Prawdziwą perłą w koronie staje się sektor IT. Czy Poznań aspiruje do miana rynkowych liderów?
Według raportu Game Industry Trends z 2012 roku ponad 77% badanych przyznaje, że grała kiedyś w jakąkolwiek grę elektroniczną, a blisko 30% respondentów poświęca im od 1 do 5 godzin tygodniowo. Rola grywalizacji zyskuje więc na coraz większej popularności, a postęp technologiczny pozwala wykorzystać ją także podczas procesu pozyskania pracowników.
97 proc. firm, poszukujących pracowników ze znajomością języka angielskiego, weryfikuje jego poziom u kandydatów. Posiadanie certyfikatu językowego może zwiększyć wynagrodzenie o 16 proc.
Nadchodzące tygodnie to najlepszy czas dla studentów, by rozpocząć poszukiwania swojej pierwszej pracy. Choć może się wydawać, że pogodzenie pracy z nauką jest bardzo trudne, coraz większa liczba studentów zarówno kierunków dziennych, jak i zaocznych podejmuje to wyzwanie i zaskakująco wiele zyskuje.
Badanie firmy Kaspersky Lab obejmujące ekspertów ds. bezpieczeństwa IT na całym świecie pokazało, że pracownicy są opieszali w informowaniu o utracie firmowych urządzeń mobilnych – tylko połowa niezwłocznie zgłasza kradzież takiego sprzętu.
Wchodzące właśnie na rynek pracy pokolenie C nie chce już podporządkowywać się hierarchii. Dąży do tego, by życie było intensywne i by samodzielnie sprawować nad nim kontrolę. Liczy się rozwój i elastyczne godziny pracy. O tym, czy jest to możliwe oraz jak to osiągnąć mówi John Holowaty, presidential marketing director w Juice PLUS+ i były trener personalny.