Jak wielkim oparciem dla człowieka jest słabość ducha. Juliusz Cezar
Przyjemność nie może trwać długo. Antoni Kępiński (1918-1972)
Siła przekonań nie dowodzi ich słuszności.
Mamy coraz lepsze widoki na coraz gorsze perspektywy!
Kto ma liczną dziatwę, nic mu w życiu nie jest łatwe. Tadeusz Boy-Żeleński
Okropne jest to, że nie można ani żyć z kobietami, ani bez nich. George Byron
Ból jest najlepszym sprawdzianem rzeczywistości. Antoni Kępiński (1918-1972)
Meliores, prudentiores, constantiores nos tempus facit - czas czyni nas lepszymi, roztropniejszymi i bardziej statecznymi.
Najstraszniejszym jest głupiec, który ma cokolwiek słuszności. Karol Irzykowski
Ciemność pozwala oczom odpocząć od oślepiającego światła. Cisza pozwala umysłowi odpocząć od ogłuszającego hałasu. Tom Wright

Sklepy motocyklowe

Miasto (woj.)
(miejscowość)

Sklep motocyklowy

Miasto: Dobczyce

Rynek 25, Dobczyce
tel. 12 271 10 33Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura