Kto raz z diabłem płynął, musi go zawsze wozić. Adalberg
Obstipui steteruntque com(ae) et vox faucibus haesit - zdrętwiałem, włosy moje stanęły dęba i głos mi zamarł w krtani. Wergiliusz
Kto bierze jałmużnę, ten musi klepać pacierz. Kunysz
Od porywu ognia gorsza jest napaść kobiety. Abisyńskie
Nic człowieka tak nie charakteryzuje jak rodzaj zabawy, jakiej szuka. Przerwa-Tetmajer Kazimierz (1865 - 1940)
Expedit (enim) rei publicae, ne quis re sua male utatur - w interesie państwa leży, by nikt nie używał źle swojej rzeczy.
Dla krótkowidza i strach bywa drogowskazem. Safona
O gdybyż los człowieka był jedynie przedmiotem filozofii! Stanisław Jerzy Lec
Omne vivum ex ovo - wszystko co żyje (powstaje) z jaja.
Cnota nie cieszyła się nigdy takim uznaniem jak pieniądz.

Sklepy motocyklowe

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Sklep motocyklowy

Rynek 25, Dobczyce
tel. 12 271 10 33Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura