Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Praca, nauka, podróże - programy

TEE Travel Exchange & Education
Najważniejsze propozycje TEE, to: Work UK - pełnopłatne praktyki w Anglii oraz Internship UK i Internship UK Plus.

Podatki


Tax-Pol-220_1.jpg

Praca w Anglii


Work_UK_220.jpg

Nauka języka za granicą
kursy_boks_2016.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura